• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • شماره آگهی: 7273
  لول 12
  کاپ: 4184
  جم: 34
  نام: Reza
  تعداد کارت مکس: 6
  رکورد کاپ: 5609
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 1
  تعداد گلد: 70397
  تعداد برد وار: 2123
  تعداد ایموت: 19
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 299000
  توضیحات: تخفیف جزئی