• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7223
  لول 144
  کاپ: 20000
  پس رویال: 144
  جم: 31
  تعداد براول: 43
  تعداد بلیط: 1500
  تعداد اسکین: 20
  تعداد گلد: 2500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 258750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید