• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 7082
  لول 133
  کاپ: 17777
  پس رویال: 133
  جم: 113
  تعداد براول: 36
  تعداد بلیط: 0
  تعداد اسکین: 8
  تعداد گلد: 1372
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 776250
  توضیحات: ۳۶ تا برولر یه لجند برولر های خیلی خوبی داره سندی گیل سرج کولت رافس تارا . ۳ تا آدم مکث داره ادگار شلی کول (کروماتیک) ۱۱۳ جم اسکین ها و پین پک های خیلی خوبی داره لول ۱۳۳