• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6796
  لول 9
  کاپ: 6000
  نام کلن: KING OF CLANS
  کاپ نقشه 2: 7500
  قیمت: 143750
  توضیحات: لیگ کلن وار لیگ(لیگ طلایی ۳) کسی تو کلن نیست و افلاینن