• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6782
  لول 13
  کاپ: 5012
  جم: 394
  نام: Pianist
  تعداد کارت مکس: 25
  تعداد لجندری مکس: 4
  رکورد کاپ: 6190
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 12
  تعداد گلد: 80000
  تعداد برد وار: 80
  تعداد ایموت: 70
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 488750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید