• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6614
  لول 86
  کاپ: 12000
  پس رویال: 86
  جم: 23
  تعداد براول: 35
  تعداد بلیط: 1
  تعداد اسکین: 11
  تعداد گلد: 691
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 143750
  توضیحات: اکانت از اول پیش خودم بوده اسکین های خوشکلی داره کارت هاش هم همه خوبن