• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6229
  لول 12
  کاپ: 60000
  جم: 337
  نام: JAK
  تعداد کارت مکس: 11
  رکورد کاپ: 60000
  تعداد رویال پس: 3
  تعداد گلد: 40000
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 373750
  توضیحات: