• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6219
  لول 12
  کاپ: 20000
  جم: 500
  نام: Tedt
  تعداد کارت مکس: 25
  تعداد لجندری مکس: 25
  رکورد کاپ: 20
  ارنا: 20
  تعداد رویال پس: 25
  تعداد کارت طلایی: 25
  تعداد گلد: 50
  تعداد برد وار: 25
  رتبه رنک جهانی: 5
  تعداد ایموت: 5
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 1150
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید