• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6211
  لول 6
  کاپ: 10000
  نام کلن: Danger
  کاپ نقشه 2: 1000
  قیمت: 92000
  توضیحات: تحویل فوری 94 برد 12 باخت 35مساوی