• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5946
  رتبه لوکال 700
  کاپ: 1000
  نام کلن: IRAN
  کاپ لیگ: 1000
  قیمت: 74750
  توضیحات: این کلن جز 1000کلن برتر ایران است و تا رتبه 500ایران هم رفته است.در تمامی وارها مقام اول را به دست آورده است.کاپ وار=1000(تخفیف هم میدهیم)