• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5633
  لول 230
  کاپ: 2831
  تاون: 13
  جم: 900
  بیلدرهال: 9
  نام اکانت: MAHORI
  کینگ بربر: 75
  آرچر کویین: 75
  گرند واردن: 50
  قهرمان سلطنتی: 25
  لول بیشتر دیوار ها: 13
  هزینه تغییر نام: 1500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 2328750
  توضیحات: هیرو ها مکس دفاعی مکس دیوار ها مکس13نزدیک100تا دیوار14داره 800تا مدال داره زمین شبم کلن مکس نیرو و دفاعی فقط دیوار مونده