• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5592
  رتبه لوکال
  کاپ: 4117
  نام کلن: ندارد
  کاپ لیگ: 1
  قیمت: 776250
  توضیحات: خیلی اکانت خوبیه همرو داره بجز ساحره ی مادر

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید