• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5550
  رتبه لوکال 13
  کاپ: 5800
  نام کلن: Karaj
  کاپ لیگ: 5874
  قیمت: 2328750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید