• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5523
  لول 13
  کاپ: 5729
  جم: 291
  نام: juventus
  تعداد کارت مکس: 49
  تعداد لجندری مکس: 5
  رکورد کاپ: 6320
  ارنا: 13
  تعداد کارت طلایی: 29
  تعداد گلد: 27487
  تعداد برد وار: 301
  تعداد ایموت: 27
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 1753750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید