• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5496
  لول 11
  کاپ: 145
  نام کلن: oromie king
  کاپ نقشه 2:
  قیمت: 166750
  توضیحات: لیگ طلایی سه کلن خریداری شده و میخوام بفروشمش تمامی مدارک موجوده