• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5476
  لول 13
  کاپ: 6100
  جم: 77
  نام: King wolf
  تعداد کارت مکس: 38
  رکورد کاپ: 6733
  ارنا: 13
  تعداد کارت طلایی: 22
  تعداد گلد: 16000
  تعداد برد وار: 141
  رتبه رنک جهانی: 4300
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 1523750
  توضیحات: