• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5475
  لول 10
  کاپ: 4890
  جم: 291
  نام: .. حــضـــرتــ..
  رکورد کاپ: 4929
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 1
  تعداد گلد: 40000
  تعداد ایموت: 6
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 126500
  توضیحات: دک پکا جهانی داره عالی فول شده به اندازه لول خودش کارت های خوبی داره رویال پس این فصل رو هم داره، مفت دارم میدم