• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5408
  لول 14
  کاپ: 0
  نام کلن: ستارخان سربازی
  کاپ نقشه 2: 1
  قیمت: 488750
  توضیحات: