• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5339
  رتبه لوکال 30
  کاپ: 59000
  نام کلن: Tersa2
  کاپ لیگ: 3460
  قیمت: 3478750
  توضیحات: 2تا اکانت رویال با کاپ 6هزار یکی30تاکارت مکس ویکی20تاهم میدم باکلن یجا4تمن

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید