• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5263
  رتبه لوکال 122
  کاپ: 17410
  نام کلن: Persian warrior
  کاپ لیگ: 3305
  قیمت: 431250
  توضیحات: طاق با دک لاوا مکس تک دک

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید