• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5244
  لول 22
  کاپ: 4000
  نام کلن: Mortal wolfs
  کاپ نقشه 2: 2000
  قیمت: 4628750
  توضیحات: کلن فوق دارای ۴۵۶ برد وار است در لیگ حرفه ای ۳ قرار دارد و حاصل ۷ سال زحمت است

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید