• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5224
  رتبه لوکال 100
  کاپ: 56000
  نام کلن: رفقای بامرام
  کاپ لیگ: 3250
  قیمت: 488750
  توضیحات: به خریدار واقعی تخفیف داده میشود

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید