• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5203
  لول 8
  کاپ: 5607
  نام کلن: قه لای سردار
  کاپ نقشه 2: 5935
  قیمت: 69000
  توضیحات: هزینه واسطه با خریدار.

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید