• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5168
  رتبه لوکال 0
  کاپ: 3075
  نام کلن: دادا۲
  کاپ لیگ: 3075
  قیمت: 258750
  توضیحات: کلن لجندری فوری فروشی

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید