• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5161
  لول 18
  کاپ: 800
  نام کلن: TROY OF Sparta
  کاپ نقشه 2: 800
  قیمت: 603750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید