• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5154
  رتبه لوکال 0
  کاپ: 3095
  نام کلن: دادا۲
  کاپ لیگ: 3095
  قیمت: 189750
  توضیحات: کلن دادا۲ بسیار قدیمی

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید