• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5144
  لول 22
  کاپ: 7000
  نام کلن: Mortal wolfs
  کاپ نقشه 2: 28000
  قیمت: 6008750
  توضیحات: کلن فوق در لیگ حرفه ای ۳ قرار دارد دارایه ۴۵۶ برد وار است و حاصل ۷ سال تلاش است

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید