• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 4963
  لول 17
  کاپ: 11111
  نام کلن: سالاری کینگ
  کاپ نقشه 2: 11554
  قیمت: 718750
  توضیحات: کلن عالی هست

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید