• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 4840
  لول 7
  کاپ: 1000
  نام کلن: FARYAS
  کاپ نقشه 2: 1000
  قیمت: 97750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید