• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 4710
  لول 12
  کاپ: 5600
  جم: 1500
  نام: ....xxxx
  تعداد کارت مکس: 23
  تعداد لجندری مکس: 3
  رکورد کاپ: 6300
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 1
  تعداد گلد: 75000
  تعداد برد وار: 100
  تعداد ایموت: 35
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 925750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید