• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 3841
  لول 13
  کاپ: 6049
  جم: 1232
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 730000
  توضیحات: 1میلیون Gold 18تا کارت مکس باقی کارت ها هم بالای لول9

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید