• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 3320
  لول 13
  کاپ: 6700
  جم: 0
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 2215000
  توضیحات: اکانت 46کارت مکس کارتای خوب گیم و کارتا همش میشه دکای خوب گلوبال رو چید

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید