• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 3104
  لول 13
  کاپ: 5620
  جم: 172
  ارنا: 14
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 650000
  توضیحات: تمامی پس رویال ها خریداری شده و در دو روز اول به اتمام رسیده (به علت بازی زیاد)

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید