• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2945
  لول 13
  کاپ: 6942
  جم: 1400
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 2855000
  توضیحات: کارتای خییلی خوبی رو مکث داره و جون میده برای پوش. ۳۰درصد کارتا مکثند و اکرشونم با گلد مکث میشند. ی اکانت آف کلنز لول ۱۰۰ هم روشه

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید