• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2919
  لول 13
  کاپ: 6400
  جم: 300
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 925000
  توضیحات: تضمین خودم ادمین سایت میباشد دارای ۲۹ کارت مکس و ۱۰۰ ک گلد ک میشه ۳۰ کارت

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید