• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2414
  لول 13
  کاپ: 7500
  جم: 40
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 915000
  توضیحات: پول نیازمو اینا دیگه میدم بره 35 مکسه 25 تاش مکسه مکس 10 تاش نیاز به گلد دکای شاخ مکسه اکانت تاپ لوکال با رنک 500 و رنک های تورنومنت و نماد 17 وین اکانت تاپ لوکاله همتونم میشاسینم

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید