• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2346
  لول 12
  کاپ: 4500
  جم: 120
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 265000
  توضیحات: کاپم 5700 بوده و سه ماهه وقت ندارم بازی کنم.

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید