• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2279
  لول 13
  کاپ: 5000
  جم: 2161
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 715000
  توضیحات: این اکانت دونیتش آنقدر کم انجام داده شده که تقریبا توی این سه سال تمام نیرو ها در حد مکس یا لول دوازده کارت دارند

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید