• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 2255
  لول 13
  کاپ: 5600
  جم: 250
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 455000
  توضیحات: یه اکانت اف کلنزم روش هست لول 137 تاون 12 عکساشم گذاشتم اکانت رویال 12 تا کارت مکس داره دوتا دک تاپ جاینت رویال و تری ماسکیتر مکسه تا کاپ 6000 رفتم همه کارتامم چلنج لوله زیر لول نه هیچ کارتی ندارم خلاصه اکانت تاپیه کلی بازی روش سیو کردم غیره این دوتا

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید