• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 1771
  لول 12
  کاپ: 5900
  جم: 501
  ارنا: 13
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 210000
  توضیحات: اکانت خوبیه فیکس6ماه بازی نکردم بدلیل کمبود وقت و نداشتن حوصله

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید